Volejbal

Volejbalová historie v Útěchově se začala psát v roce 1994, kdy se dohodlo několik bývalých spoluhráčů na vytvoření nového družstva pod vedením trenéra Romana Plcha. Při hledání trvalého zázemí se po spolupráci s Tatranem Bohunice resp. Sokolem Jundrov usadilo díky vstřícnosti tehdejšího starosty pana Sáňky v Útěchově. TJ Útěchov vytvořilo týmu perfektní podmínky pro rozvoj výkonnostního sportu a oddíl prošel od nejnižších soutěží až do Oblastního přeboru I. třídy. Zde působil v letech 1998 až 2000, ale s ohledem na pravidla soutěže musel oddíl volejbalu hrát soutěžní zápasy v tělocvičně v Jehnicích. Tato situace bohužel vedla k přetrhání vazeb s Útěchovem.

Díky odchodu řady hráčů se v následujících létech oddíl volejbalu potýkal s nevyrovnaností výkonů a sestoupil do Oblastního přeboru II. třídy. Nicméně v této soutěži se „A“ družstvo volejbalu i přes potíže udrželo a účinkuje zde doposud. V té době také krátce působil v rámci volejbalového oddílu „B“ tým TJ Útěchov, který sdružoval dříve neregistrované hráčů s perspektivou volejbalového růstu a členy s trvalým bydlištěm v Útěchově.

V průběhu roku 2003 se podařilo postupně doplnit kádr volejbalového oddílu o nové hráče, což k jeho stabilizaci. V současnosti má oddíl volejbalu 19 aktivních hráčů a každoročně bojuje o první pozice v Oblastním přeboru II. třídy. V sezóně 2006/2007 vybojoval opětovně mistrovský titul Oblastního přeborníka a do současnosti jej i několikrát opakovaně obhájil (naposledy v sezóně 2012/2013). Po předchozích zkušenostech se však volejbalové družstvo TJ Útěchov vždy přihlásilo do stejné soutěže, kde může využívat vlastní sportovní areál v Útěchově a přispět i k propagaci MČ Útěchov.