Amatérský sport

ČUS ze dne 4.5.2021

Ministr zdravotnictví P. Ahrenberger veřejně potvrdil v krajích s horší epidemickou situací platnost stejných pravidel, jako od 26. 4., tedy přípustnost 12 osob na hřišti ve dvojicích s tím, že bude respektován výsledek Covid testu ve škole či na pracovišti. Text aktuálního opatření účinného od 3. 5. však takový obsah nemá. Stejně, jako minulý týden, připouští pouze sportování na venkovních hřištích ve dvou osobách. Veřejně přijímaný výklad pro tyto kraje je tedy od 3. 5. stejný, jako v minulém týdnu. Nemá však právní oporu :

Ve venkovním prostředí v těchto krajích může na jednom sportovišti společně sportovat šest dvojic, tedy celkem 12 osob, a to bez ochrany dýchacích cest a při dodržování platných epidemiologických opatření. Těchto 12 osob musí mít k dispozici plochu o rozloze minimálně 180 m2, tj 15 m2 na jednoho sportovce. Při splnění této podmínky může být na jedné velké venkovní ploše vytyčeno více sportovišť. Testování sportovců v současnosti probíhá ve školách a na pracovištích.